สถานที่ท่องเที่ยวใกล้โรงแรม

สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น
ของแม่น้ำเจ้าพระยา

โรงแรมกาลนาน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท (ชื่อเดิม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์) โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใกล้กับถนนแจ้งวัฒนะและเมืองทองธานี บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันได้แก่ เกาะเกร็ด ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของชาวมอญที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากเกาะเกร็ดแล้วยังมีวัดที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น วัดกู้ วัดบางจาก วัดสะพานสูง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้ได้เยี่ยมชมสักการะอีกด้วย 

เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ด (Koh Kret) เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ ในจังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 3 กม. จากโรงแรม การเดินทางไปยังเกาะเกร็ดคุณสามารถขับรถหรือใช้บริการเรียกรถแทกซี่ รถรับจ้างไปยังวัดสนามเหนือและนั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางข้ามไปยังเกาะเกร็ด เกาะนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยอยุธยา ค.ศ. 1700 และปัจจุบันมีชื่อเสียงด้านตลาดท้องถิ่น งานฝีมือ และอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ พบก้บการทำเครื่องปั้นดินเผาและสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย 

วัดพระนางเรือล่ม ปากเกร็ด

วัดกู้

วัดกู้ หรือวัดพระนางเรือล่ม สร้างขึ้นในสมัยธนบุรีโดยพระยาเจ้ง ภายในวัดมีศิลปะของชาวมอญ เช่น ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในวัด มีองค์พระนอนยาวขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณลานวัด นอกจากนี้ยังมีพระนางเรือล่ม หรือพระนางเจ้าสุนันทา คุมารีรัตน์ ภรรยาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุระหว่างเดินทางโดยเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อได้พบร่างจึงได้สร้างเป็นสถานที่ระลึกถึง และภายหลังจึงได้เชิญพระพุทธบาทไปสักการะที่พระบรมมหาราชวัง

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี เป็นสวนสาธารณะที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าในโอกาสครบรอบ 80 พรรษา เขื่อนคอนกรีตถูกสร้างขึ้นในบริเวณรอบๆ บึงน้ำ สวนรอบบึงได้ทำการปลูกพืชอายุยืนเพื่อให้ร่มเงา รวมถึงการปลูกดอกไม้ตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้ที่มีชื่อเสียงของเมืองนนทบุรี เช่นทุเรียนเมืองนน รวมถึงมะปรางเมืองนนทบุรี และกระท้อนเมืองนนทบุรี เพื่อให้คนรุ่นใหม่ทราบเกี่ยวกับต้นไม้ผลไม้ที่ปลูกใน “สวนเมืองนนทบุรี”