ที่อยู่

17/55 หมู่ 7 ถนนสุขาประชาสรร 2

ตำบลบางพูด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประเทศไทย

ติดต่อเรา

โทร. : +66(2) 584 2222

อีเมล์ : [email protected]

ในการติดต่อโรงแรมกาลนาน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ผ่านเวปไซด์ ทางโรงแรมจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของท่าน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางอีเมล์ : [email protected]